Skip to main content

10 години от голямото разширяване на ЕС

Description

2004 г. е смятана за триумф на демокрацията, помирението и свободния пазар. !0 години по-късно разглеждаме успехите и растящите трудности на ЕС от 15 в 25 страни.

Подробности

Дата на събитието30.04.2014 г.
Reference:N001140430001