10 години от голямото разширяване на ЕС

Описание

2004 г. е смятана за триумф на демокрацията, помирението и свободния пазар. !0 години по-късно разглеждаме успехите и растящите трудности на ЕС от 15 в 25 страни.