Skip to main content

10 000 служители в Европейската агенция за гранична и брегова охрана

Description

Парламентът възнамерява да увеличи капацитета на агенцията, която охранява външните граници на ЕС. До 2027 г. Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще разполага с 10 000 служители, включително резерв за бързо реагиране при извънредни ситуации.

Подробности

Дата на събитието11.04.2019 г.
Reference:N01PUB190411COAST