Skip to main content

„Направеното никога не е достатъчно": Психично здраве на виртуалното работно място

Description

Вследствие на пандемията от COVID-19 и увеличаването на цифровата и дистанционна работа хората изпитват все по-високи нива на стрес, тревожност, депресия и умора. Какво прави Парламентът за справяне с тази криза на психичното здраве? В допълнение към предложението 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на психичното здраве авторът на доклада Мария Уолш предлага следните решения на равнище ЕС: правото на откъсване от работната среда, подобряването на равновесието между професионалния и личния живот и приемането на нови прогресивни директиви са сред инициативите в процес на изготвяне.

Подробности

Дата на събитието1.07.2022 г.
Reference:N01AFPS220701MHDW