Skip to main content

Незаконно ли е офлайн? Тогава трябва да е незаконно и онлайн

Description

Заради нарастващата активност на живота ни онлайн, Парламентът обяви, че се нуждаем от нови правила за доставчиците на цифрови услуги. От пазаруването онлайн до споделянето на съдържание в социалните медии, членовете на ЕП се ръководят от прост принцип: Ако нещо е незаконно офлайн, то трябва да бъде незаконно и онлайн.

Подробности

Дата на събитието15.10.2020 г.
Reference:N01AFPS201014DIGS