Skip to content

Туризъм под карантина

Дата на събитието: 05/05/2020

Възможности за ползване

Пусти плажове, отменени полети, притихнали улици – туристическата индустрия в Европа е опустошена от пандемията от коронавируса. Европейският парламент настоява за амбициозна подкрепа за туристическия сектор на континента.