Анна учи нов език

2020-09-25T15:38:00.000ZАктуализирано

Описание

В тази книга се разказва за едно малко момиче, Анна, което тръгва на училище в чужда страна и започва да учи местния език, като се потапя в средата. Аудио- и електронната версия на книгата са достъпни на 24-те официални езика на ЕС. Целевата публика са деца от 3 до 6-годишна възраст, но книгата би могла да бъде полезна и за по-големи деца, които се учат да четат, независимо дали на майчиния си език или на друг език.

Вж. останалите езикови версии

 

Получавайте актуализации по тази тема

Запишете се, за да бъдете уведомени, когато се добавят нови медии

Как искате да получавате актуализации?
|