Skip to content

Бъдещето на Европа: Пълно използване възможностите на Договора от Лисабон (Елмар Брок)

Дата на събитието: 20/02/2017

Възможности за ползване

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Елмар Брок, призовава ЕС да използва докрай предимствата на Договора от Лисабон, чийто политически потенциал още не е напълно задействан. ЕС трябва да се насочи към повече прозрачност и обща отбранителна политика.