Skip to content

Бъдещето на Европа: Европа преживява екзистенциална криза. (Ги Ферхофщад)

Дата на събитието: 16/02/2017

Възможности за ползване

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Ги Ферхофщад, обяснява защо е спешно да се предприеме дълбока реформа поради предизвикателствата пред ЕС.