Skip to content

ЕС реформира системата за търговия с емисии

Дата на събитието: 01/02/2018

Възможности за ползване

В нов опит към постигане на целта за намаляване на емисиите на парниковите газове с най-малко 40% до 2030 г., Европейският съюз разработва нови реформи на основополагащата система за търговия с емисии.