ЕС реформира системата за търговия с емисии

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

В нов опит към постигане на целта за намаляване на емисиите на парниковите газове с най-малко 40% до 2030 г., Европейският съюз разработва нови реформи на основополагащата система за търговия с емисии.