Skip to content

Защита на производителите на храни срещу нелоялните търговски практики

Дата на събитието: 12/03/2019

Възможности за ползване

Малките производители във веригата за доставки на храни трябва да бъдат защитени по-добре срещу нелоялните търговски практики на големите търговски партньори. Депутатите искат да засилят договорните права на селскостопанските производители в ЕС, като изготвят черен списък на практиките, които противоречат на добросъвестността и почтеността при договаряне.