Skip to content

Защита на трансграничните работници

Дата на събитието: 23/06/2020

Възможности за ползване

Ако сте трансгранични, сезонни или погранични работници, това означава да преодолявате различни национални норми. По време на затварянето на границите заради COVID-19 пътуването на тези работници от страната, в която живеят, до тази, в която работят, стана сложно, а в някои случаи дори невъзможно. Парламентът иска да гарантира, че правата им ще бъдат защитени и след пандемията.

Членове на ЕП в този видеоматериал: