Skip to content

Press Point Presentation of the Commission's Draft Budget 2020

Дата на събитието: 05/06/2019

Този видеоматериал ще бъде на разположение скоро
Extracts of the Press Conference