Skip to content

2020 година за Парламента досега...

Дата на събитието: 10/07/2020

Възможности за ползване

През последните шест месеца Европа беше изправена пред големи предизвикателства, но гледа напред и инвестира в дългосрочни решения. ЕС осигури безпрецедентни средства в подкрепа на хората, работните места и научните изследвания за справяне с негативните последици от COVID-19. За да се противопостави на проблемите с климата Парламентът продължи борбата си за по-екологична политика и по-амбициозни цели.