Skip to content

Парламентът настоява за нови източници на приходи в ЕС

Дата на събитието: 14/07/2020

Възможности за ползване

Европейският парламент иска приемането на амбициозен бюджет на ЕС, с който да се финансира възстановяването и да се съдейства за изграждането на зелена Европа, без да се налага тежест на данъкоплатците и бъдещите поколения. Как обаче да стане това? С допълнителни потоци от приходи, наречени „собствени ресурси.“