Skip to content

Парламентът и Европейският зелен пакт

Дата на събитието: 25/06/2020

Възможности за ползване

Изменението на климата вече оказва своето въздействие върху европейците. Сега Европа действа с Европейския зелен пакт, а Парламентът играе централна роля в изграждането на устойчивата икономика на бъдещето.