Skip to content

Кадри от пленарната сесия, октомври 2016 г.

Дата на събитието: 27/10/2016

Възможности за ползване

Зам.-председателят на Комисията забравя сценария, безсмъртни цитати за карането на велосипед (и за ЕС) и други най-важни моменти от Страсбург.