Skip to content

Новини: Друг ли е животът в Европа?

Дата на събитието: 17/06/2009

Възможности за ползване

Всяка година идващите в Европа, които търсят убежище, се увеличават, мнозина от тях са избягали от мъчения и опасност за живота в собствените си страни. Европейският парламент създава правила как да се постъпва с търсещите убежище, за да бъдат третирани п