Skip to content

Членове на ЕП на първа линия срещу COVID-19

Дата на събитието: 20/04/2020

Възможности за ползване

Членовете на ЕП с медицинско образование се връщат към професията си в болниците и здравните центрове, като използват уменията си в помощ на лечението на пациенти с коронавирус и в подкрепа на своите колеги медици.