Skip to content

Евродепутатите искат действия за прекратяване на изключването на ромите

Дата на събитието: 17/09/2020

Възможности за ползване

Ромите са най-многобройното малцинство в Европа с население, наброяващо 6 милиона души в ЕС. Европейският парламент настоява за допълнителни действия, за да се гарантира, че техните основни права се спазват и те получават достъп до приемливо образование, заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.