Skip to content

Дългосрочен бюджет: Парламентът защитава водещите програми на ЕС

Дата на събитието: 25/09/2020

Възможности за ползване

Климатът, научните изследвания, младите хора и здравеопазването са приоритетите на Европейския парламент за следващия седемгодишен бюджет. Намаляването на финансирането в области, които ще подпомогнат възстановяването и които инвестират в бъдещите поколения, е неприемливо за членовете на Европейския парламент.