Skip to content

Стопанството – сплотяващ фактор за семейството

Дата на събитието: 06/03/2020

Възможности за ползване

Средствата от ЕС помагат на Миодраг Русимович и сина му да модернизират семейното стопанство в селски район в Румъния. С тях построяват оранжерии и изграждат напоителна система, която гарантира жизнеспособността на зеленчукопроизводствотото им през цялата година.