Skip to content

Jerzy BUZEk, EP President, meets with MEP Carlo CASINI

Дата на събитието: 12/11/2009

Image Carousel

< Обратно към галерията от снимки
Simone VEIL