Skip to content

Най-добрите места за къпане в Европа

Дата на събитието: 20/06/2016

Възможности за ползване

Повечето от плажовете в Европа са чисти, но все още някои страни са над другите по качеството си. Вижте кои!