Skip to content

Европейски регистър за прозрачност

Дата на събитието: 27/04/2016

Възможности за ползване

Вижте публичната база данни онлайн за лобистите, където трябва да се регистрират с цел на дейност и разходи. ЕП иска това да е задължително.