Skip to content

Европа се подготвя за лятото

Дата на събитието: 29/05/2020

Възможности за ползване

Туризмът и транспортът бяха силно засегнати от месеците на строга изолация, но някои туристи вече се надяват, че ще могат да почиват през лятото. Парламентът призова многократно Комисията да подкрепи туристическия сектор по време на кризата с COVID-19 чрез финансиране, целева пътна карта и координация на равнище ЕС.