Skip to content

Дългосрочният бюджет на ЕС: обсъждане на бъдещето на Европа

Дата на събитието: 14/02/2020

Възможности за ползване

В хода на решаващ дебат в Страсбург преди специалната среща на високо равнище относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. евродепутатите подчертаха, че Парламентът ще одобри единствено бюджет, който може да отговори на амбициите на Европейския съюз.