Skip to content

Система за търговия с емисии: намаляване чрез цена

Дата на събитието: 23/11/2015

Възможности за ползване

Системата за търговия с емисии е с цел да ограничи емисиите на фирмите, изпускащи СО2, чрез насърчаване екологично производство. Модификациите.