Skip to content

Помощта на ЕС за трети страни за справяне с COVID-19 вече е на път

Дата на събитието: 23/04/2020

Възможности за ползване

Докато светът се бори с COVID-19, ЕС стартира пакети за помощ за най-уязвимите държави с цел предотвратяване на задълбочаването на здравната и социалната криза. Фонд в размер на 20 милиарда евро ще помага на държави партньори да предприемат действия в отговор на кризата, ще подпомага системите за здравеопазване, водоснабдяване и канализация и ще субсидира малки и средни предприятия.

Членове на ЕП в този видеоматериал: