Skip to content

Споделяне на усилията: към постигане на амбициозните цели по отношение на климата

Дата на събитието: 13/06/2017

Възможности за ползване

Европейски съюз си е поставил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парниковите газове. Законодателите на ЕС ревизират най-мащабния инструмент на ЕС по отношение на климата - Регламента за споделените усилия (РСУ) Законът покрива 60% от парниковите газове в ЕС.