Skip to content

Предстоящо в Брюксел: Промени в състава на Комисията, цели в областта на климата и върховенството на закона.

Дата на събитието: 02/10/2020

Възможности за ползване

Парламентът ще гласува промени в състава на Европейската комисия, ще изложи позицията си относно целите за намаляване на емисиите на CO2 и стратегията за горите след 2020 г. Всички тези и други теми – предстоящо в Брюксел.