Skip to content

Премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете

Дата на събитието: 03/03/2020

Възможности за ползване

Европейският парламент предлага действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете за по-проспериращо и равноправно общество.