Skip to content

Кръгова икономика: Европа подобрява своите практики

Дата на събитието: 06/04/2018

Възможности за ползване

За да отговори на нарастващата необходимост от рециклиране и намаляване на отпадъците в Европа, ЕС изготвя нова политика за по-зелено и по-конкурентоспособно бъдеще.