Skip to content

Новините накратко - BG - 201007

Дата на събитието: 07/10/2020

Този аудиоматериал ще бъде на разположение скоро
Европейският парламент и неговите членове са гласът на гражданите в Европейския съюз. Ето защо искаме Парламентът да бъде достъпен за всички. Новините накратко Ви дават поглед към основните теми за деня на всички официални езици на Съюза. Това предаване се осъществява от Европейския парламент. Тук можете да намерите повече програми: