Skip to content

Зад кулисите: Борба с бедността

Дата на събитието: 26/07/2010

Възможности за ползване

Това е приоритет на Европейската година 2010 и на Парламента. Милиони европейци не могат да си позволят подслон, храна, обслужване или дрехи. Децата са засегнати най-силно. Блинк се срещна с Перванш Бере, за да поговори за това.