Ženy a zdravotná starostlivosť: COVID-19 a prehĺbenie nerovností - SK

Description

Hoci sa v minulom storočí podnikli určité kroky na zlepšenie vyhliadok žien a dievčat v oblasti vedy na celom svete, stále nás v tomto smere čaká ešte veľa práce. Svetová zdravotná kríza ohrozila rovnosť a spomalila pokrok na viacerých frontoch. Tento podcast vznikol pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede a venuje sa prínosu žien k boju proti pandémii COVID-19. Zároveň skúma otázku, prečo ženy patria medzi tie skupiny obyvateľstva, ktoré zdravotná kríza zasiahla najviac.

Related media