Tridsať rokov jednotného európskeho trhu: dosiahnuté úspechy a budúce výzvy