Treści typu „deepfake” - PL

Описание

Deepfakes, czyli treści medialne wykonane lub zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję, zalewają internet i zmieniają rzeczywistość. Wpływają one na sposób postrzegania pewnych wydarzeń lub wypowiedzi i generują napięcia, bowiem kreują błędne przekonania. Za pomocą tej techniki popełniano już przestępstwa. Ponieważ internet funkcjonuje na całym świecie, tego typu treści stwarzają wyzwania dla lokalnych, krajowych i ponadnarodowych systemów prawnych. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań również na szczeblu unijnym.

Related media