Skip to main content

Kratke vijesti – 2022-05-30 – hrvatski

Description

Europski parlament i njegovi zastupnici glas su građana u Europskoj uniji. Želimo da taj glas bude svima dostupan. „Kratke vijesti” sažet je pregled glavnih dnevnih tema na svim službenim jezicima Unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Saznajte više na našim stranicama:

Related links

Подробности

Дата на събитието30.05.2022 г.
Reference:EPNB220530HRA

Tags