Skip to content

Неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

Дата на събитието: 22/09/2020

Възможности за ползване

Парламентът иска да бъде постигната неутралност по отношение на климата до 2050 г. чрез прилагането на внимателно изготвена пътна карта и намаляване на емисиите на парникови газове с 60% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. – с 5% повече от предложението на Комисията. Това е целта на законодателния акт в областта на климата.