Skip to content

2 трилиона евро за възстановяване на икономиката след COVID-19

Дата на събитието: 15/05/2020

Възможности за ползване

Парламентът изложи своята позиция относно амбициозен план за възстановяване от коронавируса, целящ рестартиране на икономиката на ЕС. Членовете на ЕП призовават в основата на следващия дългосрочен бюджет и икономическото възстановяване да бъдат гражданите, околната среда и цифровизацията.