Skip to content

10 неща, които прави ЕС в борбата срещу коронавируса

Дата на събитието: 05/05/2020

Възможности за ползване

Европейският съюз продължава да играе централна роля в отговора на пандемията от коронавирус. Докато краткосрочният приоритет е борба с разпространението на вируса и подкрепа на държавите членки, дългосрочната цел е смекчаване на социално-икономическите последици от кризата. Вижте 10-те стъпки, които предприе ЕС заедно с Парламента, в борбата срещу COVID-19.