Skip to content

Σύντομο δελτίο ειδήσεων - EL - 201013

Дата на събитието: 13/10/2020

Възможности за ползване:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εκλεγμένοι βουλευτές του είναι η φωνή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό θέλουμε να κάνουμε το Κοινοβούλιο προσιτό σε όλους.